THỐNG KÊ CHIẾN DỊCH AUTORESPONDER

Thống kê chiến dịch luôn là một bước quan trọng trong tất cả chiến dịch. Bởi vì sau khi lên chiến dịch thì ta cần phải biết chiến dịch đó như thế nào.

 

I. VIDEO HƯỚNG DẪN

II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN:

Nhập user và mật khẩu vào link: Đăng nhập

 

III.THỐNG KÊ CÁC CHIẾN DỊCH AUTORESPONDER

Kéo màn hình xuống dưới phần thống kê để xem chi tiết chúng ta gửi tin đi và khách hàng phản hồi như thế nào, tỉ lệ tốt không. Hiện có 3 loại thống kê chiến dịch: SMS – Rocket – Autoresponder

Thống kê chiến dịch AUTORESPONDER

Vào phần thống kê và chọn thống kê chiến dịch AUTORESPONDER và lựa chọn tên chiến dịch mình cần xem thống kê về tỉ lệ gửi và số lượng gửi được

  1. Chiến dịch: lựa chọn chiến dịch cần thống kê
  2. Autoresponder: lựa chọn từng loại trong chiến dịch
  3. Tổng cộng: thông báo cho chúng ta biết có bao nhiêu email chúng ta gửi đi
  4. Mở: Số lượng người dùng mở email lên( nếu số lượng mở cao hơn tổng gửi đi có nghĩa là họ đã xem đi nhiều lần
  5. Click: số lượng nhấp vào link bên trong email gửi đi
  6. Unsubcribed: khách hàng nhấp vào “không muốn nhận được email nưa” hoặc ” Chặn email này” trong email của khách hàng.
  7. Bị trả về: email chúng ta đưa vào nhưng là email khách hàng không còn sử dụng nửa nên mail không đi được
  8. Khiếu nại: Khi khách hàng nhấp vào ” báo cáp Spam” trong email.
  9. Hình ảnh hiển thi: Miêu tả lại thống kê bên trên dưới dạng %

Khi ta click chi tiết vào từng thống kê sẽ thấy email của khách hàng đang ở từng trạng thái.

 

Xem thêm thông kê khác: thong-ke-chien-dich