Tạo Form lấy thông tin khách hàng

Day 3 – Part 2: Tạo Form lấy thông tin khách hàng

 • Truy cập app.toomarketer.com, Click vào “Danh sách liên hệ” và Click chọn danh sách mà bạn muốn tạo form
 • Click “QUẢN LÝ FORM”

 • Đặt “Tên form”
 • Nếu bạn muốn  nhận thông báo Email hoặc SMS khi có đăng ký mới từ Form thì chọn “Nhận thông báo” ở mục “Khi có đăng ký mới”
 • Nếu bạn muốn Email đăng ký phải xác thực thì chọn “ON” ở mục “Gửi email xác nhận”
 • Click “LƯU”

Như hình bên dưới:

 • Nhận thông báo qua SMS & Email
 • Chọn người nhận thông báo
 • Click “LƯU”

1.1 Chỉnh sửa Header Form

 • Label: Đặt tên Header
 • Alignment: Canh trái, giữa hoặc canh phải
 • Color: Thay màu sắc cho font chữ
 • Label size: Tuỳ chình độ lớn

1.2 Chỉnh sửa thông tin field

 • Label: Đặt tên field
 • Placeholder: thông tin mẫu
 • Field is required: Thông tin bắt buộc nhập

Label and Textbox

 • Label size: độ lớn của chữ
 • Label color: màu chữ
 • Label Position: canh trên, canh giữa hoặc canh dưới
 • Textbox size: độ lớn của ô nhập thông tin
 • Textbox Color: màu ô nhập thông tin
 • Border Color: màu viền ô nhập thông tin
 • Border Radius: bo tròn ô nhập thông tin

1.3 Thêm các Field khác như:

 • Tên
 • Họ & tên lót
 • Giới tính
 • Địa chỉ
 • ….

1.4 Thêm ảnh Banner

 • Upload ảnh banner vào form bằng cách click vào Banner
 • Click & chọn “Show”
 • Có thể upload hình nền “Background”
 • Click “LƯU” sau khi đã hoàn thiện form

1.5 Xuất bản form

 • Chèn form vào website bằng mã nhúng: bạn “COPY” đoạn Script và bỏ vào website (thường những người biết về code sẽ làm)
 • Địa chỉ form trên website: bạn copy và paste vào trình duyệt web sẽ xuất hiện ra form bạn vừa tạo được
 • Form Popup: bạn “COPY” đoạn Script và bỏ vào website (thường những người biết về code sẽ làm)

 • Địa chỉ form trên website: bạn copy và paste vào trình duyệt web sẽ xuất hiện ra form bạn vừa tạo được

Chúc bạn thành công:

Xem thêm: 5 yếu tố để có một Form lấy thông tin khách hàng thành công

Tagged: