TẠO EMAIL MẪU BẰNG HTML EDITOR

 

Tạo email mẫu để sử cho các chiến dịch Rocket – Autoresponder. Chúng ta nên tạo mẫu trước vì tùy vào chiến dịch hay kịch bản mà ta có thể lấy ra một cách nhanh chóng và sử dụng nhanh nhất cho các chiến dịch sau này.

 

I. VIDEO HƯỚNG DẪN

 

 

II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN:

Nhập user và mật khẩu vào link: http://app.toomarketer.com

III.TẠO EMAIL MẪU BẰNG HTML EDITOR

Vào tiện ích/ Email mẫu của tôi/ Tạo mới

 

 

Chọn trường HTLM Editor/ tiếp tục nhấp vào TẠO NỘI DUNG BẰNG HTLM EDITOR

 

 

Tiếp tục thêm tiêu đề cho nội dung bài viết. Tên này chỉ xuất hiện trong phần quản lý của mình.

Lưu Ý: nên đặt tên cho dễ quản lý vì sao này chúng ta tạo chiến dịch khách có thể lấy lại bài viết này

 

 

Tiếp tục bên tập nội dung trong bài viết. Cách sử dụng để chỉnh sửa tương tự như trong word, excel.

  1. Thêm hình ảnh vào trong bài viết
  2. Cá nhân hóa: thêm tên cá nhân người nhận vào để tăng độ chăm sóc khách hàng của minh
  3. Chỉnh sử căn lề, font chữ
  4. Sau khi chúng ta biên tập xong thì sau lại

 

Ngoài ra sau khi biên tập xong chúng ta có thể chỉnh sửa lại hoặc xóa bài viết bằng cách vào lại chỉnh sửa trong bài viết.

 

 

VI. HỖ TRỢ

Khi cần trợ giúp thì chúng ta vào phần hỗ trợ để được hướng dẫn hoặc gọi vào số hotline nhé

 

Trở về trang chủ: