Đăng Ký, Cấu Hình sử dụng SMS và email

Đăng Ký, Cấu Hình & Sử Dụng Toomarketer Bước 1: Tạo tài khoản Toomarketer 1. 1 Truy cập vào: app.toomarketer.com 1.2 Click tạo tài khoản 1.3 nhập thông tin: họ, tên, số điện thoại, email & mật khẩu Chọn “Tôi đồng ý” & Click “ĐĂNG KÝ” Đăng ký thành công. Bước 2: Khai báo email […]

Read More

Nạp tiền vào tài khoản Toomarketer

NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN TOOMARKETER  I. VIDEO HƯỚNG DẪN II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN: Nhập user và mật khẩu vào : Đăng nhập Nếu chưa có tài khoản thì chúng ta tạo mới tài khoản tại: Đăng ký tài khoản toomarketer III.NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN TOOMARKETER  Có 5 phương thức nạp tiền  vào tài khoản […]

Read More