Thống kê chiến dịch SMS

THỐNG KÊ CHIẾN DỊCH SMS Gửi tin nhắn SMS với Brandname với tỉ lệ thành công cao hơn so với gửi tin nhắn ngẫu nhiên. Bên cạnh đó tin nhắn Brandname còn giúp cho chúng ta quản bá thương hiệu của mình tới người dùng   I. VIDEO HƯỚNG DẪN   II. ĐĂNG NHẬP TÀI […]

Read More

Thống kê chiến dịch rocket

THỐNG KÊ CHIẾN DỊCH ROCKET Rocket là chiến dịch có thể gửi một lần đến toàn bộ danh sách liên hệ trong hệ thống. Thống kê chiến dịch luôn là một bước quan trọng trong tất cả chiến dịch. Bởi vì sau khi lên chiến dịch thì ta cần phải biết chiến dịch đó như […]

Read More

Thống kê chiến dịch autoresponder

THỐNG KÊ CHIẾN DỊCH AUTORESPONDER Thống kê chiến dịch luôn là một bước quan trọng trong tất cả chiến dịch. Bởi vì sau khi lên chiến dịch thì ta cần phải biết chiến dịch đó như thế nào.   I. VIDEO HƯỚNG DẪN II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN: Nhập user và mật khẩu vào link: Đăng […]

Read More