Quản lý form và giới thiệu cộng tác viên

Danh sách liên hệ đó là một nhóm các liên hệ có thể là khách hàng (khách hàng tìm năng, khách hàng cũ..), đối tác, nhân viên..Toomarketer cho phép bạn tạo bao nhiêu danh sách cũng được. Để đưa thông tin chi tiết từng liên hệ vào danhh sách bạn có nhiều cách trong Toomarketer, […]

Read More
Email-Marketing

Day 1 – Part 2: Tạo Chiến Dịch Rocket – Email Marketing

TẠO CHIẾN DỊCH ROCKET – EMAIL MARKETING Trước khi triển khai, bạn có thể tham khảo 8 Yếu Tố Trong Email Khiến Người Đọc Ngấu Nghiến tại http://bit.ly/2pyBSGl 1. Truy cập: app.toomarketer.com & Click tạo chiến dịch Rocket Kiểu chiến dịch: TICK vào Gửi Email Chủ đề Email: nên có cá nhân hoá Chọn Email gửi & Email […]

Read More
Email-Marketing

Gửi email chăm sóc khách hàng từ một hay nhiều danh sách

TẠO CHIẾN DỊCH ROCKET – EMAIL MARKETING Trước khi triển khai, bạn có thể tham khảo 8 Yếu Tố Trong Email Khiến Người Đọc Ngấu Nghiến tại http://bit.ly/2pyBSGl   Đăng nhập user và mật khẩu vào link: app.toomarketer.com I. CẤU HÌNH Click “tạo chiến dịch rocket” Tên chiến dịch: đặt tên chiến dịch để chúng ta dễ dàng kiểm […]

Read More