Day 3 – Part 1: Thêm Địa Chỉ Email & Số Điện Thoại Gửi

Day 3 – Part 1: Thêm Địa Chỉ Email & Số Điện Thoại Gửi Thêm địa chỉ Email gửi Truy cập app.toomarketer.com, Click vào tài khoản góc phải phía trên màn hình & Click vào “Khai báo email gửi” Click “THÊM ĐỊA CHỈ EMAIL MỚI” Nhập tên người gửi ở mục A & nhập địa chỉ […]

Read More

Day 2 – Part 3: Chăm Sóc & Bán Hàng Tự Động Với SMS Kết Hợp Email Marketing

Day 2 – Part 3: Chăm Sóc & Bán Hàng Tự Động Với SMS Kết Hợp Email Marketing Trước khi bắt đầu, bạn dành 3 phút để đọc bài này: Sức Mạnh Thật Sự Của SMS Khi Kết Hợp Với Email Marketing tại http://bit.ly/2npCgF9 Action NOW! Truy cập app.toomarketer.com & Click “Chiến dịch Autoresponders” và Click vào “TẠO MỚI” 2. Tạo chiến […]

Read More
Gửi sms

Day 1 – Part 1: Gửi SMS Bằng Số Điện Thoại

Gửi SMS bằng chính số điện thoại hoặc số hotline của bạn (doanh nghiệp bạn) Truy cập: app.toomarketer.com và Click vào Tạo & gửi SMS Như hình ảnh bên dưới, có 4 trường mà bạn cần phải 1. SỐ ĐIỆN THOẠI: Bạn cần có danh sách, thông tin tên & số điện thoại người nhận […]

Read More