sms autoresponder

Tạo Chiến Dịch SMS Autoresponder

5 Bước Tạo Chiến Dịch SMS Autoresponder   Toomarketer để khiển khai SMS & Email Marketing Bước 1: Tạo chiến dịch SMS Autoresponders Đặt tên chiến dịch Chọn danh sách liên hệ có sẵn hoặc tạo mới. Danh sách liên hệ có thể import từ file hoặc lấy thông tin từ Form đăng ký. Lưu […]

Read More

Thống kê chiến dịch autoresponder

THỐNG KÊ CHIẾN DỊCH AUTORESPONDER Thống kê chiến dịch luôn là một bước quan trọng trong tất cả chiến dịch. Bởi vì sau khi lên chiến dịch thì ta cần phải biết chiến dịch đó như thế nào.   I. VIDEO HƯỚNG DẪN II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN: Nhập user và mật khẩu vào link: Đăng […]

Read More