Hướng dẫn tích hợp SMS vào InfusionSoft

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP SMS VÀO INFUSIONSOFT Infusionsoft hiện là giải pháp triển khai Automation Marketing bằng email mạnh nhất hiện nay. Bên cạnh đó có mở API để kết nối với các phần mềm khác để tích hợp thêm SMS vào chiến dịch chăm sóc khách hàng. SMS từ Toomarketer hiện ưu điểm nổi […]

Read More