sms-email-marketing

Tạo Chiến Dịch SMS Kết Hợp Email Marketing

Tạo Chiến Dịch SMS Kết Hợp Email Marketing   I. VIDEO HƯỚNG DẪN   II. TẠO CHIẾN DỊCH SMS VÀ EMAIL MARKETING Đầu tiên chúng ta truy cập vào tài khoản Toomarketer tại đây. Sau đó chúng ta vào phần tạo chiến dịch rocket 1. Cấu hình – các thông tin của chiến dịch Chọn […]

Read More