Gửi cám ơn khách mua hàng nhiều lần tự động

Chào anh chị, hiện nay do nhu cầu chăm sóc khi khách hàng quay lại mua hàng nhiều lần, hệ thống đã cập nhật tính năng mới hỗ trợ cho việc kinh doanh. Tức là hàng ngày khách hàng mua hàng của bên shop mà shop vẫn muốn nhắn tin cám ơn. Thay vì vào […]

Read More