Các bước triển khai App Toomarketer gửi từ Android

Trước khi triển khai SMS cá nhân từ App Toomarketer, chúng ta tiến hành cài đặt app và test cá bước để đảm bảo hệ thống hoạt động. Hệ thống chỉ chạy trên hệ điều hành Android và chạy ổn định chỉ wifi hoặc chỉ 3g.  Lưu ý: Nếu điện thoại 2 SIM thì SIM […]

Read More