Thêm ngày đặt biệt vào kết hợp rocket và autoresponder

Hiện nay hệ thống Toomarketer hỗ trợ thêm vào ngày đặt biệt cho từng user. Ngoài chúc mừng sinh nhật, bạn có thể tạo ra một ngày đặt biệt của mình để chăm sóc khách hàng. Ngoài những ngày lễ lớn như ngày quốc tế lao động, quốc tế thiếu nhi hay tết thì hệ […]

Read More