5 Bước Tạo Chiến Dịch SMS Autoresponder

  Toomarketer để khiển khai SMS & Email Marketing

Bước 1: Tạo chiến dịch SMS Autoresponders

 • Đặt tên chiến dịch
 • Chọn danh sách liên hệ có sẵn hoặc tạo mới.
  • Danh sách liên hệ có thể import từ file hoặc lấy thông tin từ Form đăng ký.
 • Lưu
6.1 SMS Autoresponder
6.1 SMS Autoresponder

Bước 2: chọn thời gian

 • Ngày “0” có nghĩa là ngày mà chúng ta nhập thông tin khách hàng vào, hoặc import file hoặc khách hàng nhập vô Form.
 • Thời điểm gửi: chọn các ngày trong tuần hoặc có thể chọn bất cứ ngày nào.
 •  Phương thức gửi: chọn TIN NHẮN
6.2-SMS-Autoresponder
6.2-SMS-Autoresponder

Bước 3: lên kịch bản nội dung

 • Đặt tên tin nhắn
 • Nên sử dụng tin nhắn thương hiệu
 • Luôn luôn có cá nhân hoá
 • Lưu ý về ký tự, để tối ưu thông điệp & hạn chế gửi 2 tin
 • Lưu & đóng
6.3-SMS-Autoresponder
6.3-SMS-Autoresponder

  Toomarketer để khiển khai SMS & Email Marketing