PHÂN QUYỀN CHO NHÂN VIÊN

 

Chức năng phân quyền cho nhân viên trong hệ thống Toomarketer – SMS & email marketing nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp phân chia việc quản lý tài nguyên trong hệ thống cũng như dữ liệu khách hàng quan trọng. Khi phân quyền thì mỗi nhân viên chỉ có quyền vào những hạng mục nhất định trong phần mềm và chỉ thao tác ở những phần cho phép.

PHẦN I: NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI KHOẢN – THÊM THÀNH VIÊN

Đầu tiên chúng ta đăng nhập vào tài khoản Toomarketer, sau đó vào tài khoản chọn quản lý người dùng —> Tạo mới

 

Đây là bước phân quyền cho tài khoản thành viên sử dụng các chức năng trong hệ thống

 

  • Địa chỉ email người dùng: thêm mail nhân viên bạn muốn quản lý tài khoản
  • Phân quyền: tùy vào từng bộ phận mà chúng ta lựa chọn 1 trong 3 chức năng bên dưới

+ Admin: có quyền đầy đủ như tài khoản chính

+ Chỉ đọc: chỉ xem được nội dung nhưng không chỉnh sửa

+ Truy cập giới hạn: đây là tính năng phân quyền cho nhân viên chỉ được vào chỉnh sửa hay làm việc trong hệ thống

 

Lời mời chỉ có hiệu lực 7 ngày nên nếu thành viên chưa tham gia thì chúng ta nhấn mời lại để đăng ký mới

Thành viên này phải chưa có tài khoản trên Toomarker mới được mời vào.

ĐỐI VỚI TRUY CẬP GIỚI HẠN: căn cứ vào từng tài khoản mà ta cho phép có quyền hay chỉ xem trong từng chiến dịch cũng như danh sách liên hệ

  • Marketer access hay accountant access: hệ thống mặc định thành viên có quyền truy cập những nơi được thiết lập sẵn
  • Tùy chỉnh: chúng ta nhấp chuột và kéo qua lại để phân quyền cho nhân viên có thể xem, toàn quyền trong từng hạng mục như bên dưới

 

 

Sau khi phân quyền xong thì chúng ta chọn TẠO MỚI. Lúc này hệ thống sẽ gửi email đến cá nhân bạn muốn thêm vào quản lý tài khoản, nhận viên chỉ cần nhấn xác nhận và khai báo thêm các thông tin. Khi nhân viên làm xong thì chúng ta load lại trang, nếu hệ thống hiển thị cập nhật là thành công.

Bên cạnh đó nếu chúng ta muốn thay đổi lại quyền của các tài khoản phụ thì nhấn vào cập nhật và chỉnh sửa. Bấm XÓA nếu không muốn thành viên trong tài khoản mình.

 

PHẦN II. THÀNH VIÊN

Khi nhận được lời mời thì thành viên vào mail và nhấp vào thêm vào hồ sơ của bạn tiếp đến khai báo các thông tin cần thiết giống như tạo tài khoản mới. Cuối cùng nhấp cập nhật

 

 

Khi cập nhật thành công hệ thống nhảy qua giao diện như của tài khoản chính. Nhưng chỉ sử dụng được các chức năng trong giới hạn cho phép.