NHẬN PHẢN HỒI TỪ FORM ĐĂNG KÝ

 

Khi khách hàng đăng ký vào form thì chúng ta có thể nhận được thông tin xác nhận. Mục đích để chăm sóc khách hàng 1 cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phần 1: Nhận thông báo

Đầu tiên vào lại phần danh sách liên hệ, vào danh sách cần cài đặt, chọn quản lý form

 

 

Nếu chúng ta chưa có danh sách liên hệ hay form thì xem lại hướng dẫn tại đây: http://help.toomarketer.com/danh-sach-lien-he/

 

Tiếp đến chọn phần thiết lập và tiến hành lựa chon hình thức nhận thông báo

Khi có đăng ký mới:

  • Không nhận thông báo: khi có đăng ký thì hệ thống cập nhật vào danh sách liên hệ
  • Nhận thông báo: sẽ có thông báo mới ngay khi khách hàng điền vào form. Sau đó lựa chọn hình thức nhận là gửi SMS hay email
  • Danh sách người nhận thông báo: lựa chọn người cần nhận, chọn tất cả nếu muốn. Người nhận thông báo chính là những thành viên trong quản lý tài khoản. Nếu chưa có thì thêm tại đây: http://help.toomarketer.com/phan-quyen-cho-nhan-vien/
  • Gửi email xác nhận: khi khách hàng đăng lý vào form trong Toomarkerter, nếu muốn khách hàng xác thực email thì chiến dịch auto mới chạy thì chúng ta bật lên ON
  • Lưu lại sau khi hoàn tất

 

Khi khách hàng đăng ký vào form thì hệ thống sẽ thông báo yêu cầu xác thực để nhận

 

Sau đó email thông báo cho chúng ta biết có khách hàng đăng ký, tiếp đến sẽ có chiến dịch chăm sóc khách hàng ngay hay theo kịch bản. Giúp chúng ta chủ động hơn để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

 

 

 

Phần 2: Thống kê người đăng ký vào form

Nhìn vào form chúng ta có thể phân tích được lượng truy cập của khách hàng vào form như thế nào

  • Người đăng ký: Số người đăng ký thành công, nếu dùng chức năng xác nhận email như ở trên thì sau khi đăng ký thành công, khách hàng phải xác thực email thì hệ thống mới cập nhật.
  • Tỉ lệ đăng ký: tỉ lệ % so với khách hàng truy cập ( nhấp vào form ) với số người đăng ký thành công
  • Khách truy cập: là số lần nhấp vào đăng ký ( link liên kết
  • Truy cập 1 lần: Thống kê số lần nhấp vào đăng ký khách trình duyệt hoặc địa chỉ IP ( thường mô tả chính xác nhất số người đăng ký )