BƯỚC 1: TẠO DANH SÁCH LIÊN HỆ TRÊN TOOMARKETER

BƯỚC 2: TẠO CHIẾN DỊCH TỰ ĐỘNG NẾU CẦN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

BƯỚC 3: TẠO GOOGLE SHEET HOẶC TẠO FORM BIỂU MẪU

– NHẬP DATA VÀO ĐỂ HỆ THỐNG GHI NHẬN TEST

BƯỚC 4: CẤU HÌNH LẠI ĐỂ GHI NHẬN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÚNG ĐỊNH DẠNG

BƯỚC 5: LIÊN KẾT VỚI ZAPIER

LINK: https://zapier.com/app/login?next=/platform/public-invite/6524/ae9ff7519e33215cd857cf50412ad049/

BƯỚC 6: KIỂM TRA

Mời xem Video theo Link