HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP SMS VÀO INFUSIONSOFT

Infusionsoft hiện là giải pháp triển khai Automation Marketing bằng email mạnh nhất hiện nay. Bên cạnh đó có mở API để kết nối với các phần mềm khác để tích hợp thêm SMS vào chiến dịch chăm sóc khách hàng.

SMS từ Toomarketer hiện ưu điểm nổi bật là gửi từ số cá nhân giúp cho khách hàng có thể phản hồi và gọi lại cho mình khi chăm sóc. Bên cạnh đó tỉ lệ mở email khi kết hợp với tin nhắn rất cao.

Để tích hợp được SMS vào InfusionSoft ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo tài khoản Toomarketer.com theo link sau: http://app.toomarketer.com

Bước 2 : Login vào infusionsoft và chọn lại campaign hoặc Tạo campaign mới như mong muốn.

 

Bấm tạo mới ” Create my own Campaign” hoặc bấm vào chiến dịch đã tạo trước đó.

 

Nếu tạo mới thì đặt tên và chọn catalogy và lưu lại

Sau đó nhấp và giữ chuột kéo Sequence và form bỏ vào ô biên tập kế bên

 

 

 

Bước 3: Tạo kịch bản send http post

Nhấp double vào Sequence để đến giao diện biên tập. ( Tạo form làm sau )

Tiếp đến kéo send HTTP post vào biên tập

 

Nhấp double vào sen HTTP post để biên tập cấu hình gửi SMS với các thông số như bên dưới:

Post URL: https://api.toomarketer.com/api/Public/SMS

AccessKey = là mã truy cập để kết nối với Toomarketer lấy tại: http://app.toomarketer.com/Account/UserProfile#KeyManager

Message: Nội dung tin nhắn cần gửi cho chiến dịch này. Nếu dùng SMS cá nhân thì có thể gửi có dấu

Mobile: Chọn trường bạn muốn lấy số điện thoại để hệ thống gửi từ danh sách

TypeSMS: kiểu gửi sms gồm: OTP – gửi sms ngẫu nhiên , BrandName – gửi sms thương hiện, CANHAN – gửi sms từ số cá nhân

BrandName: TOMARKETER tên dịch vụ cần kết nối

ConfIgld: là số ID liên kết với Toomarketer. Truy cập vào đây để lấy: http://app.toomarketer.com/Account/UserProfile#FromMobile

 

 

Bước 4: khai báo thông tin

  • Bấm Merge để ra các trường cần thêm
  • Name/ Value Pairs: tùy vào gửi OPT, SMS cá nhân hay Brandname mà thêm các trường cần thiết như bên trên
  • Ô giá trị: điền các thông số và nội dung cần thiết để làm

 

 

Sau khi chỉnh sửa xong thì bấm READY để phát hành, nhấp lại chiến dịch để tiếp tục biên tập

Bước 5: Tạo form

Nhấp double vào tạo form và khai báo các thông số cần thiết bao gồm Tên, Email, Số điện thoại

Sau đó lấy form gắn vào website

 

Cuối cùng trở về chiến dịch, nhấn publish để hoàn tất quá trình