Gửi sms

Gửi SMS bằng chính số điện thoại hoặc số hotline của bạn (doanh nghiệp bạn)

Truy cập: app.toomarketer.com và Click vào Tạo & gửi SMS

gửi sms

Như hình ảnh bên dưới, có 4 trường mà bạn cần phải

1. SỐ ĐIỆN THOẠI:

  • Bạn cần có danh sách, thông tin tên & số điện thoại người nhận SMS
  • Có 3 cách để lấy danh sách gửi: tự nhập, import file danh sách hoặc nhập form, xem chi tiết tạo danh sách khách hàng tại: http://bit.ly/2mXif9F

2. NỘI DUNG TIN NHẮN:

  • Nhập không dấu. (nếu gửi bằng App Toomarketer thì có thể viết dấu được)
  • Thêm cá nhân hoá, rất quan trọng việc tạo kết nối & cảm tình đến khách hàng
  • Độ dài gồm 159 ký tự

3. CHỌN KIỂU SMS

  • Chọn tin nhắn từ số cá nhân (hệ thống mặc định khi bạn kích hoạt app.toomarketer) xem kích hoạt số điện thoại tại đây: http://bit.ly/2qCHBeZ

4. GỬI

  • Gửi ngay sau khi kiểm tra nội dung tin nhắn & danh sách khách hàng
  • Có thể đặt lịch gửi để khách hàng nhận giờ phù hợp
  • Lưu lại tin nhắn

Xem gửi SMS tự động bằng số điện thoại tại: http://bit.ly/2rduUKg