giới thiệu Toomarketer

Toomarketer – Hệ thống tích hợp Email marketing & SMS Marketing đầu tiên trên thế giới. Bạn có thể tạo những chiến dịch SMS Autoresponder, những chiến dịch gửi SMS hoàn toàn tự động để chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.

Tagged: