Hiện nay nhu cầu gửi thông tin đến khách hàng rất nhiều cần phải có tập tin đính kèm.

Nhưng tất cả các dịch vụ hiện tại không có chức năng đính kèm tập tin, do đó khi khách hàng muốn gửi chiến dịch có kèm tập tin thì thực hiện theo cách sau

  1. Đưa tập tin lên google driver dạng có link sẽ xem được, hoặc dropbox, cloud
  2. Sau đó copy link và đính kèm trong phần gửi email
  3. Khi khách hàng nhận được cần xem thì chỉ cần nhấp vào link và mở xem

đính kèm tập tin