Email-Marketing

TẠO CHIẾN DỊCH ROCKET – EMAIL MARKETING

Trước khi triển khai, bạn có thể tham khảo 8 Yếu Tố Trong Email Khiến Người Đọc Ngấu Nghiến tại http://bit.ly/2pyBSGl

1. Truy cập: app.toomarketer.com & Click tạo chiến dịch Rocket

  • Kiểu chiến dịch: TICK vào Gửi Email
  • Chủ đề Email: nên có cá nhân hoá
  • Chọn Email gửi & Email nhận phản hồi
  • Click: LƯU VÀ TIẾP TỤC

2. Chọn kiểu Email để làm nội dung

  • Chọn Html Editor (nên dùng) các kiểu khác xem hướng dẫn tại:
  • Click: TẠO NỘI DUNG BẰNG HTML EDITOR

3. Soạn nội dung Email

  • Luôn luôn có CÁ NHÂN HOÁ (Personalize)
  • Có thể upload hình ảnh để bắt mắt hơn
  • Gắn link vào trong nội dung để người dùng click

  • Click LƯU VÀ TIẾP TỤC

3. Danh sách người nhận:

  • Chọn danh sách người nhận cột bên trái (nếu chưa có danh sách xem hướng dẫn tạo danh sách tại: http://bit.ly/2mXif9F
  • Chọn xong sẽ xuất hiện danh sách bên cột bên phải
  • Xem tổng số người nhận Email
  • Và Click: LƯU VÀ TIẾP TỤC

4. Xác nhận

  • Có thể xem lại, chỉnh sửa bằng cách click vào ” HIỆU CHỈNH”
  • “GỬI THỬ” vào email của chính bạn để kiểm tra Email thật kỹ, tránh thiếu & sai sót khi gửi
  • Có thể “GỬI CHIẾN DỊCH” NGAY
  • Hoặc nếu bạn mong muốn gửi thời gian để đạt hiệu quả cao nhất có thể “ĐẶT LỊCH GỬI”

Xem thêm gửi Email tự động, chiến dịch Email Autoresponder tại: ĐÂY

Xem thêm gửi Email & SMS trong cùng một chiến dịch tại: ĐÂY