Chăm Sóc & Bán Hàng Tự Động Với SMS Marketing

Day 2 – Part 1: Chăm Sóc Khách Hàng Tự Động Với SMS Marketing

Trước khi bắt đầu, bạn dành 3 phút để đọc bài này: Làm Thế Nào Để Triển Khai Một Chiến Dịch SMS Marketing Hiệu quả tại http://bit.ly/2ol2mht

Action NOW!

 1. Truy cập app.toomarketer.com & Click “Chiến dịch Autoresponders” và Click vào “TẠO MỚI”

2. Tạo chiến dịch

 • Đặt tên chiến dịch
 • Mô tả
 • Tạo danh sách liên hệ, nếu đã có danh sách thì chọn hoặc tạo mới

Xem tạo danh sách liên hệ tại: http://bit.ly/2mXif9F

 • Click “LƯU”

3. Quản lý thư trả lời tự động

 • Ngày “0” có nghĩa rằng đây là ngày danh sách, thông tin khách hàng (tên & số điện thoại) được nhập vào
 • Ngày “7” là sau 7 ngày kể từ ngày thông tin khách hàng được nhập vào.
 • Click vào “Tạo Mới” ở ngày 0

4. Tạo thư trả lời tự động

 • Chọn ngày “0”
 • Tick vào “Tin nhắn”
 • Click vào “Tạo mới”

5. Soạn nội dung SMS

 • Đặt “tên tin nhắn”
 • Chọn “Tin nhắn từ số cá nhân”
 • Soạn “Nội dung tin nhắn”: Ký tự: 159/sms, luôn luôn phải có Personalize – “Thêm cá nhân hoá”
 • Click “LƯU VÀ ĐÓNG”

6. Phương thức gửi

 • Chọn kiểu “Tin nhắn”
 • Đặt “Tên thư trả lời tự động”
 • Click “LƯU VÀ PUBLISH”

7. Xem lại thông tin SMS vừa tạo

 • Chế độ “Publish” = “ON” -> hệ thống đã hoạt động!
 • Có thể chỉnh sửa nội dung SMS bằng cách click vào “Hiệu chỉnh”
 • Theo dõi bằng cách click vào “Thống kê”
 • Click vào “Xem” để xem thử nội dung
 • “Gửi thử”: chỉ áp dụng cho email
 • “Xoá”: delette SMS tự động

” 

Bạn có thể tiếp tục tạo ra nội dung cho những ngày tiếp theo như hình bên dưới bằng các thao tác bên trên.

Triển khai SMS Tự Động Dịch Vụ Tắm Trắng Cho Spa Facexinh: http://bit.ly/2qMUVNh

Kịch Bản SMS Autoresponder Dành Cho Khách Đến Shop Thời Trang: http://bit.ly/2obqJv1

Chiến Lược SMS Marketing Mùa Lễ, Tết, Giải Quyết Hàng Tồn Kho: http://bit.ly/2oWWEBA