Day 2 – Part 3: Chăm Sóc & Bán Hàng Tự Động Với SMS Kết Hợp Email Marketing

Trước khi bắt đầu, bạn dành 3 phút để đọc bài này: Sức Mạnh Thật Sự Của SMS Khi Kết Hợp Với Email Marketing tại http://bit.ly/2npCgF9

Action NOW!

 1. Truy cập app.toomarketer.com & Click “Chiến dịch Autoresponders” và Click vào “TẠO MỚI”

2. Tạo chiến dịch

 • Đặt tên chiến dịch
 • Mô tả
 • Tạo danh sách liên hệ, nếu đã có danh sách thì chọn hoặc tạo mới

Xem tạo danh sách liên hệ tại: http://bit.ly/2mXif9F

 • Click “LƯU”

3. Quản lý thư trả lời tự động

 • Ngày “0” có nghĩa rằng đây là ngày danh sách, thông tin khách hàng (tên & số điện thoại) được nhập vào
 • Ngày “7” là sau 7 ngày kể từ ngày thông tin khách hàng được nhập vào.
 • Click vào “Tạo Mới” ở ngày 0

4. Tạo thư trả lời tự động

 • Chọn ngày “0”
 • Tick vào “Email” & “Tin nhắn”
 • Click vào “Tạo mới” phần “Chọn thư” & “Tạo mới” trong phần “Chọn tin nhắn”

4.1 Tạo Nội Dung Email

A. THIẾT LẬP

 • Đặt tên Email “Tên thư”
 • Tạo Hot Title, “Chủ đề Email”
 • Chọn “Email gửi” & “Email nhận phản hồi”
 • Click “LƯU VÀ TIẾP TỤC”

B. NỘI DUNG

 • Chọn “Html Editor” (nên dùng) các kiểu khác xem hướng dẫn tại:
 • Click: “TẠO NỘI DUNG BẰNG HTML EDITOR”

C. Soạn nội dung Email

 • Có thể upload hình ảnh để bắt mắt hơn
 • Luôn luôn có CÁ NHÂN HOÁ “Personalize”
 • Gắn link vào trong nội dung để người dùng click
 • Click “LƯU VÀ TIẾP TỤC”

D. Cập nhật

 • Bạn có thể chỉnh sửa lại nội dung Email bằng Click vào “HIỆU CHỈNH”
 • Sau khi kiểm tra nội dung đã hoàn chỉnh, Click vào “ĐÓNG”

4.1 Tạo Nội Dung SMS

 • Đặt “Tên tin nhắn”
 • Chọn “Tin nhắn từ số cá nhân”
 • Soạn “Nội dung tin nhắn”: Ký tự: 159/sms, luôn luôn phải có Personalize – “Thêm cá nhân hoá”
 • Click “LƯU VÀ ĐÓNG”

5. Phương thức gửi

 • Chọn kiểu “Tin nhắn” & “Email”
 • Đặt “Tên thư trả lời tự động”
 • Click “LƯU VÀ PUBLISH”

6. Xem lại thông tin SMS vừa tạo

 • Chế độ “Publish” = “ON” -> hệ thống đã hoạt động!
 • Có thể chỉnh sửa nội dung SMS bằng cách click vào “Hiệu chỉnh”
 • Theo dõi bằng cách click vào “Thống kê”
 • Click vào “Xem” để xem thử nội dung
 • “Gửi thử”: nhập email của chính bạn để kiểm tra nội dung
 • “Xoá”: delette SMS tự động

 • Click vào “Xem” để xem thử nội dung

Bạn có thể tiếp tục tạo ra nội dung cho những ngày tiếp theo như hình bên dưới bằng các thao tác bên trên.

Xem thêm:

Đạt Hiệu Quả Tối Đa Khi Triển Khai Chiến Dịch SMS Kết Hợp Email Marketing: http://bit.ly/2qDiI2u

8 Yếu Tố Trong Email Khiến Người Đọc Ngấu Nghiến tại: http://bit.ly/2pyBSGl

Làm Thế Nào Để Triển Khai Một Chiến Dịch SMS Marketing Hiệu quả: http://bit.ly/2ol2mht