email marketing

Day 2 – Part 2: Chăm Sóc Khách Hàng Tự Động Với Email Marketing

Trước khi bắt đầu, bạn dành 3 phút để đọc bài này: 8 Yếu Tố Trong Email Khiến Người Đọc Ngấu Nghiến tại: http://bit.ly/2pyBSGl

Action NOW!

 1. Truy cập app.toomarketer.com & Click “Chiến dịch Autoresponders” và Click vào “TẠO MỚI”

2. Tạo chiến dịch

 • Đặt “Tên chiến dịch”
 • “Mô tả” chiến dịch
 • Tạo danh sách liên hệ, nếu đã có danh sách thì chọn “HOẶC TẠO MỚI”

Xem tạo danh sách liên hệ tại: http://bit.ly/2mXif9F

 • Click “LƯU”

3. Quản lý thư trả lời tự động

 • Ngày “0” có nghĩa rằng đây là ngày danh sách, thông tin khách hàng (tên & số điện thoại) được nhập vào
 • Ngày “7” là sau 7 ngày kể từ ngày thông tin khách hàng được nhập vào.
 • Click vào “Tạo Mới” ở ngày 0

4. Tạo thư trả lời tự động

 • Chọn ngày “0”
 • Tick vào “Email”
 • Click vào “Tạo mới”

A. THIẾT LẬP

 • Đặt tên Email “Tên thư”
 • Tạo Hot Title, “Chủ đề Email”
 • Chọn “Email gửi” & “Email nhận phản hồi”
 • Click “LƯU VÀ TIẾP TỤC”

B. NỘI DUNG

 • Chọn “Html Editor” (nên dùng) các kiểu khác xem hướng dẫn tại:
 • Click: “TẠO NỘI DUNG BẰNG HTML EDITOR”

C. Soạn nội dung Email

 • Có thể upload hình ảnh để bắt mắt hơn
 • Luôn luôn có CÁ NHÂN HOÁ “Personalize”
 • Gắn link vào trong nội dung để người dùng click
 • Click “LƯU VÀ TIẾP TỤC”

D. Cập nhật

 • Bạn có thể chỉnh sửa lại nội dung Email bằng Click vào “HIỆU CHỈNH”
 • Sau khi kiểm tra nội dung đã hoàn chỉnh, Click vào “ĐÓNG”

E. Phương thức gửi

 • Chọn kiểu “Email”
 • Đặt “Tên thư trả lời tự động”
 • Click “LƯU VÀ PUBLISH”

F. Xem lại thông tin SMS vừa tạo

 • Chế độ “Publish” = “ON” -> hệ thống đã hoạt động!
 • Có thể chỉnh sửa nội dung SMS bằng cách click vào “Hiệu chỉnh”
 • Theo dõi bằng cách click vào “Thống kê”
 • Click vào “Xem” để xem thử nội dung
 • “Gửi thử”: nhập email của chính bạn để kiểm tra nội dung
 • “Xoá”: delette SMS tự động

Bạn có thể tiếp tục tạo ra nội dung cho những ngày tiếp theo như hình bên dưới bằng các thao tác bên trên.

 

Xem thêm:

Đạt Hiệu Quả Tối Đa Khi Triển Khai Chiến Dịch SMS Kết Hợp Email Marketing: http://bit.ly/2qDiI2u

8 Yếu Tố Trong Email Khiến Người Đọc Ngấu Nghiến tại: http://bit.ly/2pyBSGl

Tagged: