Gửi SMS chăm sóc khách hàng bằng số cá nhân

GỬI SMS CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BẰNG SỐ CÁ NHÂN Hiện nay SMS chăm sóc khách hàng có 2 dạng Gửi theo đầu số ngẫu nhiên từ Toomarketer Gởi theo Brandname do bạn đăng ký với các nhà mạng Đặc biệt, tính năng mới của Toomarketer là bạn có thể gởi theo chính số điện […]

Read More