Các bước triển khai App Toomarketer gửi từ Android

Trước khi triển khai SMS cá nhân từ App Toomarketer, chúng ta tiến hành cài đặt app và test cá bước để đảm bảo hệ thống hoạt động. Hệ thống chỉ chạy trên hệ điều hành Android và chạy ổn định chỉ wifi hoặc chỉ 3g.  Lưu ý: Nếu điện thoại 2 SIM thì SIM […]

Read More

Đăng Ký, Cấu Hình sử dụng SMS và email

Đăng Ký, Cấu Hình & Sử Dụng Toomarketer Bước 1: Tạo tài khoản Toomarketer 1. 1 Truy cập vào: app.toomarketer.com 1.2 Click tạo tài khoản 1.3 nhập thông tin: họ, tên, số điện thoại, email & mật khẩu Chọn “Tôi đồng ý” & Click “ĐĂNG KÝ” Đăng ký thành công. Bước 2: Khai báo email […]

Read More

Đăng Ký Brandname SMS

ĐĂNG KÝ BRANDNAME SMS Lợi ích quan trọng: Tỉ lệ tin nhắn gửi đến người nhận 99 – 100% (tin nhắn không thương hiệu chỉ từ 80%) Tăng độ tin tưởng cho người nhận SMS, tỉ lệ mở lên đến 98% – 100% Tăng mức nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp Gửi được cả tin nhắn […]

Read More

Nạp tiền vào tài khoản Toomarketer

NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN TOOMARKETER  I. VIDEO HƯỚNG DẪN II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN: Nhập user và mật khẩu vào : Đăng nhập Nếu chưa có tài khoản thì chúng ta tạo mới tài khoản tại: Đăng ký tài khoản toomarketer III.NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN TOOMARKETER  Có 5 phương thức nạp tiền  vào tài khoản […]

Read More