Gửi email chăm sóc khách hàng theo kịch bản

GỬI EMAIL CHĂM SÓC THEO KỊCH BẢN Kịch bản được chúng ta tạo ra có nội dung khác nhau để chăm sóc khách hàng theo ngày bắt đầu chiến địch đến từng thời điểm chung ta mong muốn bằng email để chăm sóc khách hàng LƯU Ý: Khi tạo hay thao tác bất kỳ nào […]

Read More
Email-Marketing

Gửi email chăm sóc khách hàng từ một hay nhiều danh sách

TẠO CHIẾN DỊCH ROCKET – EMAIL MARKETING Trước khi triển khai, bạn có thể tham khảo 8 Yếu Tố Trong Email Khiến Người Đọc Ngấu Nghiến tại http://bit.ly/2pyBSGl   Đăng nhập user và mật khẩu vào link: app.toomarketer.com I. CẤU HÌNH Click “tạo chiến dịch rocket” Tên chiến dịch: đặt tên chiến dịch để chúng ta dễ dàng kiểm […]

Read More