Tạo chiến dịch Autoresponder kết hợp SMS và email

TẠO CHIẾN DỊCH  AUTORESPONDER Tạo chiến dịch Autoresponder: là chiến dịch chúng ta lên kịch bản chăm sóc khách hàng 1 cách hoàn toàn tự động theo chúng ta. Kịch bản được chúng ta tạo ra có nội dung khác nhau để chăm sóc khách hàng theo ngày bắt đầu chiến địch đến từng thời […]

Read More
sms-email-marketing

Tạo Chiến Dịch SMS Kết Hợp Email Marketing

Tạo Chiến Dịch SMS Kết Hợp Email Marketing   I. VIDEO HƯỚNG DẪN   II. TẠO CHIẾN DỊCH SMS VÀ EMAIL MARKETING Đầu tiên chúng ta truy cập vào tài khoản Toomarketer tại đây. Sau đó chúng ta vào phần tạo chiến dịch rocket 1. Cấu hình – các thông tin của chiến dịch Chọn […]

Read More