Tạo Danh Sách Liên Hệ Toomarketer

TẠO DANH SÁCH LIÊN HỆ TOOMARKETER Danh sách liên hệ Toomarketer chính là nơi lưu trữ danh sách thông tin khách hàng và là thực hiện các chiến dịch gởi Email và SMS I. VIDEO HƯỚNG DẪN II. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN: Nhập user và mật khẩu vào link: http://app.toomarketer.com III. TẠO DANH SÁCH LIÊN HỆ 1. Tạo […]

Read More

Tạo web form thu thập thông tin cho danh sách liên hệ

Danh sách liên hệ đó là một nhóm các liên hệ có thể là khách hàng (khách hàng tìm năng, khách hàng cũ..), đối tác, nhân viên..Toomarketer cho phép bạn tạo bao nhiêu danh sách cũng được. Để đưa thông tin chi tiết từng liên hệ vào danhh sách bạn có nhiều cách trong Toomarketer, […]

Read More