Đính kèm tập tin vào email

Hiện nay nhu cầu gửi thông tin đến khách hàng rất nhiều cần phải có tập tin đính kèm. Nhưng tất cả các dịch vụ hiện tại không có chức năng đính kèm tập tin, do đó khi khách hàng muốn gửi chiến dịch có kèm tập tin thì thực hiện theo cách sau Đưa […]

Read More
tạo chiến dịch SMS

Tạo Chiến Dịch SMS Với Toomarketer

Tạo chiến dịch SMS với Toomarketer Khi bạn cần gửi thông tin khuyến mãi giảm giá 49% cho bất kỳ khách hàng nào vào uống cafe ngày hôm nay, mục tiêu thật đông khách để làm các chiến dịch PR, chạy quảng cáo cho quán. Nếu bạn muốn giải quyết hàng tồn kho mà bấy […]

Read More
Email-Marketing

Tạo Chiến Dịch Rocket – Email Marketing

TẠO CHIẾN DỊCH ROCKET – EMAIL MARKETING Trước khi triển khai, bạn có thể tham khảo 8 Yếu Tố Trong Email Khiến Người Đọc Ngấu Nghiến tại http://bit.ly/2pyBSGl 1. Truy cập: app.toomarketer.com & Click tạo chiến dịch Rocket Kiểu chiến dịch: TICK vào Gửi Email Chủ đề Email: nên có cá nhân hoá Chọn Email gửi & Email […]

Read More

Tạo chiến dịch Autoresponder

TẠO CHIẾN DỊCH  AUTORESPONDER Tạo chiến dịch SMS Autoresponder: là chiến dịch chúng ta lên kịch bản chăm sóc khách hàng 1 cách hoàn toàn tự động theo chúng ta. Kịch bản được chúng ta tạo ra có nội dung khác nhau để chăm sóc khách hàng theo ngày bắt đầu chiến địch đến từng […]

Read More
sms-email-marketing

Tạo Chiến Dịch SMS Kết Hợp Email Marketing

Tạo Chiến Dịch SMS Kết Hợp Email Marketing   I. VIDEO HƯỚNG DẪN   II. TẠO CHIẾN DỊCH SMS VÀ EMAIL MARKETING Đầu tiên chúng ta truy cập vào tài khoản Toomarketer tại đây. Sau đó chúng ta vào phần tạo chiến dịch rocket 1. Cấu hình – các thông tin của chiến dịch Chọn […]

Read More