PHẦN I: CÁC HÌNH THỨC GỬI

I.1 Dựa trên thời gian

Là hình thức gửi tin nhắn hay email tự động theo kịch bản thời gian cần gửi cho khách hàng.

VD như khách vừa đăng ký, hay gửi sau 1 ngày, 3 ngày kể từ khi khách hàng đăng ký.

I.2 Đã nhấp chuột

Chỉ dùng cho email khi gửi chiến dịch lần thứ 2 sau email đầu tiên. Nội dung trong email có chèn các link liên kết như khuyến mãi, truy cập web.

Khi sử dụng tính năng này thì sẽ chạy độc lập với kịch bản auto đang chạy và có thể gửi theo toàn bộ các tính năng ở phần II.5 phương thức gửi.

 

Sau đó chọn link cần gửi kịch bản khi khách hàng nhấp vào.

I.3 Đã mở mail

Là chiến dịch chạy kèm theo chiến dịch auto nếu như khách hàng mở email và xem nội dung thì chiến dịch này sẽ chạy.

Khi sử dụng tính năng này thì sẽ chạy độc lập với kịch bản auto đang chạy và có thể gửi theo toàn bộ các tính năng ở phần II.5 phương thức gửi

I.4 Chưa mở

Chỉ dùng cho chiến dịch có email. Khi gửi cho khách hàng nhưng khách không mở mail của mình thì chiến dịch này dùng để Call to action cho khách mở mail đó. Có thể gửi SMS , email hay lên task kêu gọi mở mail.

Khi sử dụng tính năng này thì sẽ chạy độc lập với kịch bản auto đang chạy và có thể gửi theo toàn bộ các tính năng ở phần II.5 phương thức gửi

I.5 Gửi sau sự kiện

Chiến dịch này chạy song song với chiến dịch auto. Chiến dịch này là căn cứ vào 1 trong những chiến dịch tạo auto trước đó để gửi kèm thêm.

Vd ở email thứ 3 ta chọn và gửi SMS cám ơn khách hàng.

Khi sử dụng tính năng này thì sẽ chạy độc lập với kịch bản auto đang chạy và có thể gửi theo toàn bộ các tính năng ở phần II.5 phương thức gửi

I.6 Ngày đặt biệt

Là chiến dịch gửi khi khách hàng đến ngày sinh nhật hoặc ngày do mình chọn cài đặt để gửi tin.

Truy cập vào https://app.toomarketer.com/Account/UserProfile#SpecialDay để cấu hình ngày cần gửi trước hoặc bấn vào tên mình / cấu hình ngày đặt biệt.

 

Sau đó tiến hành gửi và chọn ngày cần gửi.

I.7 Cập nhật Field

Là khi có 1 trường trong danh sách liên hệ tương ứng với giá trị mình cần cài đặt đúng giá trị mình cho thì sẽ có 1 kịch bản khác chạy kèm theo.

VD: như chạy chiến dịch tặng quà có 3 món như: Áo thun, áo mưa và balo. Nếu khách hàng chọn quà là ” Áo thun” thì ta gửi mã khuyến mãi hoặc gửi SMS thông tin nhận quà.

PHẦN II. CÀI ĐẶT CHIẾN DỊCH

II.1 Vào ngày

Dành cho chiến dịch autoresponder, đây là kịch bản những ngày nào cần gửi chăm sóc khách hàng kể từ sau khi đăng ký vào form hoặc chúng ta có danh sách liên hệ.

Tương ứng với mỗi ngày là 1 kịch bản có thể là SMS hoặc email hoặc cả hai.

II.2 Cho phép gửi khi một liên hệ đăng kí nhiều lần từ form

Tính năng này thường dùng để cám ơn khách hàng đến shop hay mua hàng nhiều lần. Khi không dùng tính năng này thì điền thông tin khách hàng và hệ thống báo đã trùng hoặc đã có trong danh sách liên hệ. Và hệ thống không ghi nhận và chiến dịch gửi SMS hay email không chạy.

Khi chọn tính năng này thì SMS hay email vẫn chạy bình thường và trong danh sách liên hệ vẫn chỉ có 1 data đó.

Tính năng này chỉ áp dụng cho chiến dịch đầu tiên.

II.3 Thời điểm gửi

Thời điểm gửi là thời gian chúng ta muốn khách hàng nhận được thông điệp mình gửi đi qua email hoặc SMS

  • Gửi ngay cùng thời gian: sẽ gửi cùng với thời điểm khách hàng đăng ký vào hệ thống.
  • Với thời gian là: là gửi trể sau khoản thời gian cài đặt.
  • Chính xác lúc: là gửi đúng giờ chúng ta mong muốn khách hàng nhận được.

II.4 Kích hoạt vào thứ

Là khung ngày mà chúng ta muốn khách hàng nhận được tin nhắn hay email chăm sóc khách hàng. Nếu để tất cả thì hệ thống gửi theo kịch bản.

Nếu chọn trống ngày, VD thứ 2 thì vào ngày thứ 2 khách hàng sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn hay email nào dù chiến dịch tới ngày đó. Hệ thống sẽ gửi ngay vào hôm sau.

II.5 Phương thức gửi

Là các hình thức gửi cho khách hàng hoặc cho nhân viên hoặc mình

II.5.1 Tin nhắn

Là gửi tin nhắn cho khách hàng sau khi khách đăng ký

Xem phần gửi tin nhắn tại: http://help.toomarketer.com/gui-tin-nhan-theo-kich-ban/

II.5.2 Email 

Là gửi email cho khách hàng sau khi khách đăng ký

Xem hướng dẫn tại: http://help.toomarketer.com/gui-email-cham-soc-khach-hang-theo-kich-ban/

II.5.3 Sao chép di chuyển liên hệ

Là tính năng copy hoặc đi chuyển danh sách từ liên hệ này sang liên hệ khác tự động.

II.5.4 Tạo Task

Là bước tạo việc trên phần mền thứ 3 để cho biết có khách hàng đăng ký và cần các hành động cần thiết như gọi, chăm sóc….

II.5.5 Sau khi cập nhật customfield 

Là thay đổi giá trị tự động một trong các trường của danh sách liên hệ

VD: thay cột email thành tên ” Toomarketer”

II.5.6 Chat Bot

Là tính năng đưa thông tin khi khách hàng đăng ký vào hệ thống sẽ đưa qua phần mềm thứ 3 vào chat như myxteam. Sau khi cấu hình này thì khi khách hàng đăng ký vào hệ thống sẽ có tin nhắn vào chat.